Krzyzanowski, Ignacy: Utwory zebrane: na fortepian, vol.2, Mazurki = Collected pieces: for piano, vol.2, Mazurkas. Adam Wodnicki, editor. Gdynia, Poland: Eufonium, 2017.

Niewiadomski, Stanislaw: Utwory zebrane: na fortepian = Collected pieces: for piano, vol.1. Adam Wodnicki, editor. Gdynia, Poland: Eufonium, 2017

Joteyko, Tadeusz. Utwory wybrane : na fortepian = Selected pieces : for piano.
vol.1
vol.2
Adam Wodnicki, editor. Gdynia, Poland: Eufonium, 2016

Wolff, Edouard. 24 Etiudy, op.90 : na fortepian = 24 Etudes, op.90 : for piano.
Adam Wodnicki, editor. Gdynia, Poland: Eufonium, 2016.

Joteyko, Tadeusz. Sonatiny : na fortepian = Sonatinas ; for piano.
Adam Wodnicki, editor. Gdynia, Poland: Eufonium, 2015

Joteyko, Tadeusz. 24 Preludia : na fortepian = 24 Preludes ; for piano.
Adam Wodnicki, editor. Gdynia, Poland: Eufonium, 2015.

Niewiadomski, Stanisław. Thème et Variations : na fortepian = Thème et Variations : for piano.
Adam Wodnicki, editor. Gdynia, Poland: Eufonium, 2014.

Perkowski Piotr. Maski : na fortepian = Les masques : for piano.
Adam Wodnicki, editor. Gdynia, Poland : Eufonium, 2013.

Perkowski, Piotr. Pięć krakowiaków : na fortepian = Five krakowiaks : for piano.
Adam Wodnicki, editor. Gdynia, Poland : Eufonium, 2012.

Perkowski, Piotr. Na rozstaju; 9 miniatur na fortepian = At the crossroads; 9 miniatures for piano.
Adam Wodnicki, editor. Gdynia, Poland: Eufonium, 2010.

Chopin, Tempo Rubato And Paderewski, The European Journal for Pianists and Teachers, London, vol. 29, no.91 (2010), 32-33.

Paderewski, Ignacy Jan. Dzieła wszystkie (Complete works). Chief editor Małgorzata Perkowska-Waszek. Kraków: Musica Iagellonica, 1997-2006.            Adam Wodnicki, performance editor:

Vol. 1. Piano works, opp. 1-6, 8-9

Vol. 2. Piano works, opp. 10-12, 14-16

Vol. 3. Piano works, op. 21, 23

Vol. 5. Chamber music

Vol. 6. Songs

Vol. 8. Polish fantasy on original theme, op. 19