Niewiadomski, Stanislaw: Utwory zebrane: na fortepian= Collected pieces: for piano. vol.1. Redakcja: Adam Wodnicki. Gdynia: Eufonium, 2017

Ignacy Krzyzanowski: Utwory zebrane: na fortepian, vol.2, Mazurki = Collected pieces: for piano. vol.2, Mazurkas. Redakcja: Adam Wodnicki. Gdynia: Eufonium, 2017

Joteyko, Tadeusz : Utwory wybrane : na fortepian = Selected pieces : for piano. vol.1 and  vol. 2.
Redakcja: Adam Wodnicki. Gdynia : Eufonium, 2016

Wolff, Edward : 24 Etiudy , op.90: na fortepian = 24 Etudes, op.90 : for piano
Redakcja : Adam Wodnicki. Gdynia : Eufonium, 2016

Joteyko, Tadeusz : Sonatiny : na fortepian = Sonatinas : for piano
Redakcja : Adam Wodnicki. Gdynia : Eufonium, 2015

Joteyko, Tadeusz : 24 Preludia: na fortepian = 24 Preludes : for piano
Redakcja : Adam Wodnicki. Gdynia : Eufonium, 2015

Niewiadomski, Stanisław : Thème et variations : na fortepian
Redakcja : Adam Wodnicki. Gdynia : Eufonium, 2014.

Perkowski, Piotr : Maski : na fortepian = Les Masques : for piano
Redakcja: Adam Wodnicki. Gdynia : Eufonium, 2013.

Perkowski, Piotr : Pięć krakowiaków : na fortepian = Five krakowiaks : for piano
Redakcja: Adam Wodnicki. Gdynia : Eufonium, 2012.

Perkowski, Piotr. Na rozstaju; 9 miniatur na fortepian = At the crossroads; 9 miniatures for piano.
Redakcja: Adam Wodnicki. Gdynia : Eufonium, 2010.

Chopin, Tempo Rubato And Paderewski, The European Journal for Pianists and Teachers, London, vol. 29, no.91 (2010), 32-33.

Paderewski, Ignacy Jan. Dzieła wszystkie (Complete works). Chief editor Małgorzata Perkowska-Waszek. Kraków: Musica Iagellonica, 1997-2006.          Adam Wodnicki, performance editor:

Vol. 1. Piano works, opp. 1-6, 8-9

Vol. 2. Piano works, opp. 10-12, 14-16

Vol. 3. Piano works, op. 21, 23

Vol. 5. Chamber music

Vol. 6. Songs

Vol. 8. Polish fantasy on original theme, op. 19